Sanat eserleri konservasyonu ve restorasyonu

SANAT ESERLERİ KONSERVASYONU VE RESTORASYONU BÖLÜMÜ

Sanat  eserleri resterasyonu  ve  konservasyonu bölümü  ülkemizde ki bu alanda yetişmiş  uzmanlara  duyulan  ihtiyaçtan  dolayı Mimar  Sinan  Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde  2010 yılında  Prof. Süleyman A. Belen tarafından kurulmuştur.2012 / 2013  eğitim – öğretim  yılından  itibaren  dört  yıllık lisans  eğitimi  vermeye  başlamıştır.Bu bölümün  amacı ülkemizde  yeni gelişen  sanat eserleri konservasyonu  ve  resterasyonunu  teknoloji  ve.