SANAT ESERLERİ KONSERVASYONU VE RESTORASYONU BÖLÜMÜ

SANAT ESERLERİ KONSERVASYONU VE RESTORASYONU BÖLÜMÜ

Sanat  eserleri resterasyonu  ve  konservasyonu bölümü  ülkemizde ki bu alanda yetişmiş  uzmanlara  duyulan  ihtiyaçtan  dolayı Mimar  Sinan  Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde  2010 yılında  Prof. Süleyman A. Belen tarafından kurulmuştur.
2012 / 2013  eğitim – öğretim  yılından  itibaren  dört  yıllık lisans  eğitimi  vermeye  başlamıştır.Bu bölümün  amacı ülkemizde  yeni gelişen  sanat eserleri konservasyonu  ve  resterasyonunu  teknoloji  ve bilimin  desteğiyle  yapabilecek  bilim  adamları  yetiştirmek ,tarihi  ve  kültürel  mirasımızı koruyabilmektir.

      Sanat eserleri   Konservasyonu  ve Restorasyonu   bölümü  ‘’ Ustalardan  Karakalem  Kopya ‘’  içerikli  Baraj  sınavı için  adaylara sorulması  muhtemel  olan  beş eserin  adları  sınavlara  giriş tarihinden  bir ay önce  Mimar  Sinan  Üniversitesi  web  sayfasından  yayınlanmaktadır. Yayınlanan resimlerde sınavlarda  istenen  kadraj  ve  boş  alanlar  belirtilmeyecektir. Sınav  günü  önceden  adları yayınlanan  bu  eserler  arasından  bir  eser  seçilip  istenen kadraj  ve  boş  alanlar  belirtilerek  adaylara  sunulmaktadır. Bu  sınavların  ne  zaman   ve nasıl  yapılacağı  Mimar  Sinan  Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi   Yetenek   Sınavları  kılavuzunda  detaylı olarak açıklanmaktadır.

      Mimar  Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yapılan  yetenek  sınavıyla  öğrenci  alan  bölümün programı resim  ve  heykelin  yanısıra, seramik, kağıt, ahşaptan üretilmiş sanat eserlerinin konservasyonu ve restorasyonunu  içeren teorik ve ağırlıklı  olarak  uygulamalı  teme l dersleri; bu dersler  için  gerekli altyapıyı  sağlamak  amacıyla renk  bilgisi, sanat  tarihi, kimya, fizik, biyoloji, bilgisayar  destekli  çizim, görsel  belgeleme  teknikleri  ve  mesleki  yabancı  dil gibi destekleyici dersleri  kapsamaktadır.Bu bölüm kapsamlı dersler ve proğramlar içermektedir.Bu proğramı bitiren öğrencilerin istihdam imkanı oldukça yüksektir.

Çıkmış soru örnekleri;