PORTYOLYO HAZIRLIK KURSLARI

Yurt dışında güzel sanatlar eğitiminde öncelilkle Amerika, İngiltere, İtalya ,Fransa, Almanya,Avusturya  gibi  birçok ülkede  Güzel  Sanatlar Üniversitelerinin mimarlık, iç mimarlık, moda  tasarımı, endüstriyel tasarım,görsel sanatlar   gibi  bölümlerine  portfolyo  programıyla  öğrenci  alınmaktadır.İtalya da ki üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri başvuruları Nisan – Mayıs döneminde başvurularını almaktadır.

     Anatomi  Sanat   ;Türkiye’de  yetenek sınavıyla öğrenci  alan  tüm  vakıf  ve devlet üniversiteleri  ve yutrdışındaki   üniversitelere  de portfolyo   programıyla   öğrenci   hazırlamaktadır. Yurtdışı güzel  sanatlar  üniversitelerinde   yetenek  sınavları  olmadığı  için  iki  aşamalı  bir  yol  izlenmektedir. Birinci  bölümde öğrencinin  lise de  aldığı  not  ortalamaları, yabancı dil seviyelerine  bakılır. 


  İkinci bölümde ise öğrencilerin kendilerine özgü ve tamamen kendi düşünlerinden esinlenerek oluşturdukları portfolyalarının değerlendirilmesidir. Portfolyo hazırlık aşamasının  uzun  tutulması  öğrencinin çizgisinin gelişim   sürecini   görmede   önem taşımaktadır. Portfolyo hazırlık sürecinde adayın tercih ettiği bölümle  alakalı  olarak gerekli dersleri almaktadır.


   Güzel  sanatlar  akademi  eğitimini  yurt dışında  devam etmeyi  tercih ettiğiniz   takdirde  farklı  kültürlerde  sanat  eğitimini görme  imkanınız olacaktır. Ayrıca  iyi bir kariyerin yolu  açılacaktır.Portfolyo proğramına yurt dışında güzel sanatlar lisans ve yükseksek lisans eğitimi almak isteyenler katılabilirler.Lise mezunları ,lise  üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyanlar bu proğramlara katılabilirler.Tabi bunun yanında yabanci dil eğitimini de almaları gerekmektedir.Bu konuyla ilgili bizden portfolyo eğitimi alan adaylarımıza yabancı dil eğitimini de  profesyonel eğitim veren  dil okulumuzda eğitim imkanı sağlamaktayız.


   Portfolyo hazırlarken dikkat edilmesi gereken yaptığınız çalışmaların sıradışı olaması,ilgi çekmesi ,anlatılan içeriğin derinliğe sahip olması ve kullandığınız argümanların farklılığı sizin çalışmalarınızı ön plana çıkarır.Portfolyonuzu sunacağınız tarih öemlidir.Ülkelere göre bu tarihler çeşitlilik gösterir.Portfolyonun içeriği kadar tercih ettiğiniz üniversiteyi neden istediğinizi çok iyi ifade etmeniz gerekir.
     Yurtdışında güzel sanatlar fakültelerinin en çok tercih edilen proğramları;

*Grafik Dizayn

* Endüstriyel tasarım

*İç Mimarlık

*Dizayn

*Görsel Sanatlar

*Fotoğraf

*Film ve Prodiksiyon

*Plastik Sanatlar (Heykel,Resim)

*Moda ve Tekstil tasarımı

*Sahne  tasarımı


 Portfolyo Nedir?

       Portfolyo: öğrencilerin  belirli  bir  zaman  diliminde, belirli  bir  amaç  dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf  ve  güçlü   yönlerini   öğrenme  alanları  ile  ilişkili  olarak  göstermiş, çaba  ve  ilerleme  ile  gelmiş oldukları  başarı  düzeyini  yansıtan  ürünlerden  oluşan; çalışma  kolleksiyonu, sistemli  ve  amaçlı olarak oluşturulan  gelişim  dosyalarıdır. 

 Dinamik  değerlendirme  süreçlerindeki  en  etkin  araçlardan  biri  olan portfolyo; 

*Her öğrenci için ayrı düzenlenir.
*Her öğrencinin yapmış olduğu çalışmaları bir araya getirir.
*Konu ile ilgili araştırmaları, gerçekleştirilen etkinlikleri, bu etkinliklere ilişkin elde edilen sonuçları içerir.
*Bir bakıma portfolio, öğretmenlerin öğrencilere yardımcı olmasını sağlayan bir kılavuz niteliğindedir.

 Portfolyo  Değerlendirme  Nedir? 

     Çağdaş  eğitim  anlayışının  bir  unsuru  olarak, öğrencilerin  eğitim  dönemi  boyunca  yaptıkları çalışmaların bir  dosya da toplanmasıyla  süreç odaklı  olarak  yapılan  değerlendirmedir. 

  Öğrencinin  emeğini, gelişimini  ve  başarılarını belgeleyen, bir  amaca hizmet  eden  performans değerlendirme türüdür. 

 Portfolyo  değerlendirmede  öğrenci  için  aşağıdaki  sorulara  cevap aranır: 

*Ne  öğrendi  ve  öğrenirken  nasıl bir yol izledi ? 
*Nasıl  düşündü ? 
*Nasıl  soru sordu ? 
*Nasıl  analiz etti ? 
*Bilgiyi  nasıl yapılandırdı ? 
*Diğer  insanlarla  nasıl  iletişim kurdu ? 
*Öğrenirken  karşılaştığı  güçlükler  nelerdi ? 

 Portfolyo Amacı: 

*Öğrencinin  gelişimini izleyebilmek,
*Öğrencinin  kendi gelişimini  izlemesine fırsat  vermek,
*Öğrencinin  zaman  içerisindeki  öğrenimlerini  belgelemek,
*Öğrencinin  gerçekte  ne  öğrendiğini  ortaya  koymak,
*Öğrencinin öz  değerlendirme  yapabilmesine  fırsat  vermek,
*Velilerle  iletişimi, onlardan “katılım  ve geri bildirim” almak yoluyla kolaylaştırmak,
*Bir sonraki  yıllara  öğrenci  ile  ilgili  bilginin  aktarılmasını sağlamak.

   Yurt dışındaki üniversitelerden güzel sanatlar fakültesi bulunanların bir kısmı aşağı da bilginize sunulmuştur.

 * FASHİON  INSTITUTE of TECHNOLOGY (FIT)- NEW YORK   USA

 * YALE UNIVERTSY SCHOOL OF ART  USA 

*  CONCORDİO UNIVERSTY     KANADA 

*  UNIVERSTY  OF  THE ORT   LONDRA

*  DOMUS  ACADEMY               İTALYA

* UNIVERSTY  DE PROVENCE AİX MASLİLLE    PARİS

* AKADEMİE  DER BİLDENDEN  KÜNSTE WİEN  VİYANA